Vyleji na vás ducha prosby o smilování (pokora)

Články a úvahy k povzbuzení ve víře

Vyleji na vás ducha prosby o smilování (pokora)

Příspěvekod New_one » čtv srp 05, 2010 10:45 am

"Vyleji na vás ducha prosby o smilování!" - Toto je zaslíbení, které nám Bůh svěřil v dvanácté kapitole, desátém verši u proroka Zacharjáše. Jaký je jeho kontext?
Poselství proroka Zacharjáše se většinou dotýká "posledních dní", v nichž právě žijeme (podle Sk 2,17); některé pasáže jakoby převypravovaly části Janova zjevení. Je zde výzva k obrácení Božího lidu ale i mnohá zaslíbení, včetně konečného Božího vítězství. Ona dvanáctá kapitola sama nese název "Zaslíbení ducha" a je na začátku oddílu nazvaného "Triumf věrných". My potřebujeme Božího ducha; zaslíbení nám dává naději, že jej můžeme s nadějí vytvrale očekávat. On v nás potom bude vítězit proti jakékoliv slabosti. Je tedy jasné, že tyto verše mluví o něčem, co velmi potřeboujeme.
Navzdory tomu, že slova zaslíbení jsou, jak můžeme číst, zasazena do kontextu různých těžkostí, celkový obraz je přesto velmi povzbuzující. Jeruzalém je sice sevřen dobyvateli "všemy národy, které se proti němu srotí", nicméně to je také dnem, kdy Hospodin zasahuje a záměry nepřátel Božího lidu selhávají. "Obyvatelé Jeruzaléma" se naproti tomu sami stanou posilou, slovy textu: "klopýtající mezi nimi bude v onen den jako David". Ano, ten král David, bohatýr udatný v boji.
Celkový ráz Zachariáše i této kapitoly však v žádném případě ani nenaznačuje, že by si toto Boží lid způsobil sám svou zbožností, dokonalostí, svým snažením. Je to Bůh, kdo to sám činí; to je patrné témař z každého verše. Co se nese spolu s tímto výrazným obratem?
Hospodin spravedlivě dopustil obléhání, Hospodin milostivě způsobil obrat - a v onen den: "Na dům Davidův, na toho, jenž sídlí v Jeruzalémě, vyleji ducha milosti a proseb o smilování. Budou vzhlížet ke mně, kterého probodli. Budou nad ním naříkat, jako se naříká nad smrtí jednorozeného, budou nad ním hořce lkát, jako se hořce lká nad prvorozeným." (Za 12,10)
Ona dvanáctá kapitola je poselstvím vítězství, posilněním víry v obrat, nadějí a radostí. Ale v ní také zároveň Boží lid přijímá "ducha proseb o smilování", který je na něj vylit. Prosba o smilování, zlomenost je pokora. S ní přichází "duch milosti". Je to výsledek obratu, nelze jej od něj oddělit. Dává světlo očím, cestu nohám. Je skutečně spravedlivé že "v onen den se bude v Jeruzalémě rozléhat nářek jako nářek pro Hadad-rimóna na pláni u Megida. Naříkat bude země, každá čeleď zvlášť: zvlášť čeleď domu Davidova a jejich ženy zvlášť, zvlášť čeleď domu Nátanova a jejich ženy zvlášť, zvlášť čeleď domu Léviova a jejich ženy zvlášť, zvlášť čeleď šimeíská a jejich ženy zvlášť, všechny ostatní čeledi, každá čeleď zvlášť a jejich ženy zvlášť.“ (Za 12,11)
Každý je povolaný k prosbě o smilování. Boží lid vítězí - dívá se na toho, kterého probodl, vzhlíží k Němu a dává průchod své zlomenosti. Jenom Bůh má moc hnout s našimi "nepřáteli" - s našimi slabostmi, hříchy, nedokonalostmi. Bůh dopouští zasloužené těžkosti, On sám je ale také mocně a zázračně odstraňuje a dává nového Ducha - Ducha milosti, pokory, prosby o smilování. Pravý obrat je v Kristu, k Němu máme v den těžkostí milostivě vzhlížet; uctít Jej a přijmout Jej, Jeho dílo, neutuchajícím postojem pokory a zlomenosti, tedy s otevřeností a podřízeností.
Prosba o milost je poklad pokladů církve i světa. Na ní záleží naše spasení, naše uzdravení, prohlédnutí, vysvobození i vybudování, vše co je třeba. Na ní záleží vše. Kdo má milost, má vše, kdo milost nemá, nemá nic. Ona dává pravé bohatství chudým, chléb lačným, uzdravení slepým, lék nemocným, rozhřešení hříšníkům a život v hojnosti ztraceným. A tím vším jsme my. Proto volejme: Milost, Pane! Dej nám hlad po milosti! V čem se zjeví? Uprostřed těžkostí přijde ve slávě a v moci, ale ne v té lidské, a vše obrátí na vítězství. Ale ani prosba o milost není naší zásluhou, je to Boží dar. Je možné se mu otevřít a máme to vědomě a věrně dělat. Ale svrchovaný dárce je On a my jsme ti, kdo Jeho jednání potřebují. On na nás svého Ducha vylije, otevřme se, podvolme se!
Jen Jednoho je třeba...
New_one
Site Admin
 
Příspěvky: 4443
Registrován: stř pro 26, 2007 10:45 am
Bydliště: Ostrava

Zpět na Vyučování

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron